top of page

otisk

Podle § 5 TMG:

Hickory Dresden GmbH iG
Generální ředitel Duc Viet Pham
Dr. Külzův prsten 9
01067 Drážďany

Telefon: XXXXX
E-mailem:
  info@hickory-dresden.de

ID DPH: DE296541252

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

 

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecným zákonem v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemedii (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti.

Povinnosti odebrat nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovýchto porušení zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

 

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí nabídky třetích stran, jejichž obsah je mimo naši kontrolu. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za obsah webových stránek a nabídek třetích stran. Za tento obsah vždy odpovídá konkrétní poskytovatel nebo provozovatel příslušných stránek. V době propojení kontrolujeme na odkazovaných stránkách, zda nejsou v rozporu s platnými zákony. Takové nebyly v době propojení rozpoznatelné. Nelze a nelze proto rozumně očekávat, že budeme nepřetržitě sledovat odkazované stránky z hlediska možných nezákonných změn obsahu bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se o takovýchto porušení zákona dozvíme, příslušný odkaz bude okamžitě odstraněn.

AUTORSKÁ PRÁVA

 

Na obsah a díla na těchto stránkách se vztahují německé autorské zákony. Jakákoli duplikace, zpracování, distribuce a využívání obsahu a děl, a to i mimo rozsah autorského zákona, vyžaduje souhlas držitele práv. Stahování a kopírování těchto stránek nebo jejich částí je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Provozovatel těchto webových stránek sleduje autorská práva třetích stran a odkazuje na ně, pokud obsah nevytvořil sám. Pokud i přes veškerou náležitou péči ze strany provozovatele dojde k porušení autorských práv třetích stran, žádáme vás, abyste nás o tom odpovídajícím způsobem informovali a příslušný obsah okamžitě odstraníme.

© 2021 Autorská práva na veškerý obsah na těchto webových stránkách: Hickory Dresden GmbH
Fotografie: XXXXXX

Fotografické uhlíky: freepik.com

Impressum
Datenschutz

PŘENOS DAT / ZÁZNAM DAT


Když navštívíte tuto stránku, webový server automaticky zaznamená soubory protokolu, které nelze přiřadit konkrétní osobě. Mezi tyto údaje patří např. B. typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazujícího serveru (dříve navštívená stránka), IP adresa žádajícího počítače, datum a čas přístupu požadavku serveru a požadavek klienta na soubor (název souboru a adresa URL). Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem statistické analýzy. K převodu na třetí strany pro komerční nebo nekomerční účely nedochází.

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány pouze tehdy, pokud tyto informace poskytnete dobrovolně, např. Jako součást dotazu. Pokud v souvislosti s obchodní transakcí neexistují žádné nezbytné důvody, můžete dříve udělený souhlas s uložením vašich osobních údajů odvolat s okamžitou platností písemně (např. E-mailem nebo faxem). Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.

 

INFORMACE, ÚPRAVA A ŘEŠENÍ VAŠICH ÚDAJŮ


V souladu s platnými zákony se nás můžete kdykoli písemně zeptat, zda a jaké osobní údaje o vás máme uložené. Okamžitě obdržíte odpovídající oznámení.

 

BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ  


Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou zabezpečeny přijetím všech technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby byly nepřístupné neoprávněným třetím stranám. Při odesílání velmi citlivých dat nebo informací je vhodné použít příspěvek, protože úplné zabezpečení dat nelze zaručit e-mailem.

OZNÁMENÍ O GOOGLE ANALYTICS  


Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“).  Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webu pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. Google může tyto informace rovněž převést na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojí vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel.

COOKIES
 

Na některých našich stránkách používáme takzvané „relační cookies“, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk pouze po dobu návštěvy našich webových stránek a v závislosti na nastavení programu prohlížeče se při ukončení prohlížeče smažou. Tyto soubory cookie nezískávají žádné informace o vás uložené na vašem pevném disku a neovlivňují váš počítač ani vaše soubory. Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky přijímají cookies. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o odesílání souborů cookie.

OCHRANA SOUKROMÍ PRO FACEBOOK

 

Naše webové stránky používají funkce společnosti Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše stránky pomocí zásuvných modulů pro Facebook, vytvoří se spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. Přitom se již data přenášejí na Facebook. Pokud máte účet na Facebooku, lze s ním tato data propojit. Pokud si nepřejete, aby byla tato data přiřazena k vašemu účtu na Facebooku, před návštěvou naší stránky se z Facebooku odhláste. Interakce, zejména použití funkce komentáře nebo kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, jsou rovněž předávány Facebooku.

OCHRANA SOUKROMÍ PRO INSTAGRAM

 

Naše webové stránky používají funkce společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. Díky tomu může Instagram přiřadit vaši návštěvu našeho webu vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom upozornit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich používání Instagramem. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu.

GOOGLE MAPY

Tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné si uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů Map Google.

ZMĚNY TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ  


Tyto pokyny budeme čas od času aktualizovat, abychom chránili vaše osobní údaje. Měli byste se na tyto pokyny čas od času podívat, abyste měli přehled o tom, jak chráníme vaše data a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek. Pokud provedeme významné změny ve shromažďování, používání a / nebo zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli, upozorníme vás na to prostřednictvím jasného a jasně viditelného oznámení na webových stránkách. Používáním webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami těchto pokynů pro ochranu osobních údajů.

Máte -li jakékoli dotazy týkající se těchto předpisů o ochraně údajů, kontaktujte nás prostřednictvím naší kontaktní stránky  nás .

Ochrana dat

  • Facebook - Weiß, Kreis,
  • Instagram - Weiß Kreis
bottom of page